Trailer phim

Trang Chủ

TRAILER PHIM TL NGUYỄN TẤT THÀNH - NHỮNG DẤU ẤN LỊCH SỬ

Bộ phim tài liệu " Nguyễn Tất Thành Những Dấu Ấn Lịch Sử" được Cục điện ảnh cấp phép ngày 12/03/2021.

Bộ phim nói về giai đoạn 1909-1911 khi Nguyễn Tất Thành rời Huế vào Sài Gòn. Đây cũng là giai đoạn có nhiều ý kiến chưa thống nhất của các nhà nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.Bộ phim tập trung luận giải qua ý kiến của các nhà nghiên cứu về vấn đề: Huế là nơi người lớn lên và nhận thức về nỗi đau của một dân tộc bị mất nước và cũng là nơi hình thành tư tưởng yêu nước  phải tìm con đường giải phóng dân tộc và những chặng dừng chân của hành trình vào Nam đã hun đúc thêm ý chí và trang bị những kiến thức cần thiết để người ra đi tìm đường cứu nước.