Trailer phim

Trang Chủ

TRAILER PHIM TL "NGÀY ẤY VÀ BÂY GIỜ"

Bộ Phim "Ngày Ấy và Bây Giờ" được Cục Điện Ảnh cấp phép vào ngày 09/07/2021.

Bộ phim nói về những người nữ Thanh niên xung phong thời chống Mỹ, có mặt từ những ngày đầu mở đường Trường Sơn, góp phần xương máu và tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến chống Mỹ.Họ đã bất chấp chiến tranh gian khổ vì khát vọng độc lập và thống nhất đất nước, nhiều người trong số họ đã ngã xuống trong đạn bom, làm nên đường Trường Sơn huyền thoại. Đất nước đã thống nhất, hiện tại những cô gái mở đường năm xưa mỗi người có một hoàn cảnh và nỗi niềm riêng.