Trailer phim

Trang Chủ

TRAILER PHIM TL " DANH HỌA DIỆP MINH CHÂU"

Bộ phim "Danh Họa Diệp Minh Châu" được Cục Điện Ảnh cấp phép ngày 23/10/2021.

Không chỉ là một họa sĩ thành công với đề tài Bác Hồ, đề tài miền Nam, Diệp Minh Châu còn là nhà điêu khắc tên tuổi trong giới nghệ thuật tạo hình. Nhiều tác phẩm của ông đã đi vào lịch sử, trở thành tài sản quý của nhiều bảo tàng mỹ thuật lớn trong nước.

Bức tranh“Bác Hồ và 3 cháu nhi đồng Bắc-Trung-Nam”, được ông vẽ bằng chính những giọt máu của mình. Bức tranh thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân tin tưởng ở lãnh tụ, tin tưởng ở người dẫn dắt cuộc cách mạng và hết lòng hy sinh cho cuộc cách mạng đó.

Không chỉ là một họa sĩ thành công với đề tài Bác Hồ, đề tài miền Nam, Diệp Minh Châu còn là nhà điêu khắc tên tuổi trong giới nghệ thuật tạo hình. Nhiều tác phẩm của ông đã đi vào lịch sử, trở thành tài sản quý của nhiều bảo tàng mỹ thuật lớn trong nước.