Trailer phim

Trang Chủ

TRAILER PHIM TL CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CÒN MÃI TRONG TIM TÔI

Bộ phim TL"Chủ Tịch Hồ Chí MInh Còn Mãi Trong Tim Tôi" được Cuchj điện ảnh cấp phép ngày 25/12/2020.

Bộ phim nói về vị Chủ tịch -  vị anh hùng giải phóng dân tộc, không chỉ được nhân dân việt Nam yêu thương, kính trọng mà còn được bạn bè năm châu quý mến, nể phục. Những chứng nhân của một giai đoạn lịch sử ấy, dù là người việt hay người nước ngoài, đã bằng tấm lòng chân thành của mình, bằng cách này hay cách khác, lưu giữ được những hình ảnh vô giá về vị Lãnh tụ mà họ kính yêu.Với những tư liệu lịch sử quý giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh, bộ phim đã góp phần lan tỏa tấm gương của người đến nhiều tầng lớp đồng bào, đặc biệt với thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.