Trailer phim

Trang Chủ

Tóm tắt nội dung “Kvây đến vùng Bậc Rây”


Kể lại câu chuyện hiếm hoi của một con bò tót trong thiên nhiên hoang dã, tách
bày đến hòa nhập, sống chung với người dân vùng Bậc Rây và những đàn bò của
họ suốt một thời gian dài. Trong khoảng thời gian ấy, bò tót đã cho ra đời gần 30
con bò tót lai F1, mở ra một hướng đi mới trong khoa học.
Thông qua câu chuỵện, bộ phim muốn phản ánh nét đẹp mang tính nhân văn trong
đời sống thiên nhiên (Giữa con bò tót với đàn bò nhà) và văn hóa ứng xử cũng đầy
tính nhân văn của những con người vùng Bậc Rây đối với thiên nhiên (Cộng đồng
người Raglai và cán bộ vườn Quốc Gia Phước Bình đối với con bò tót), hay giữa
con người với con người (Giữa cán bộ vười Quốc Gia Phước Bình với cộng đồng
người Raglai). Chính những điều trên, đã góp phần bào vệ thiên nhiên và tạo nên
hiện tượng kỳ diệu xảy ra trong thiên nhiên, đó là gần 30 con bò tót lai F1 đã ra đời
trong tự nhiên, để lại nguồn gen quý hiếm, mở ra một hướng đi mới cho khoa học
nhằm phục vụ lại chính cuộc sống của chúng ta.

 

Thông điệp của phim:
Đề cao việc bảo vệ thiên nhiên, bởi cuộc sống của chúng ta luôn gắn chặt với thiên
nhiên.
Đề cao tính nhân văn trong cuộc sống, vì nhân văn bao giờ cũng là lý tưởng và
mục tiêu mà nhân loại hướng tới để xây dựng một xã hội ngày một tốt đẹp hơn.