Trailer phim

Trang Chủ

KHÔNG CÂN SỨC

 

Phim đề cập đến một vấn đề thời sự nóng hổi hiện nay : đó là cuộc đấu tranh chống tham nhũng giữa những người cán bộ liêm khiết và những thế lực đen tối mà đứng đầu là những kẻ tham quan dung thế lực của mình để rút tỉa những dự án của nhà nước nhằm thu lợi cho cá nhân gây những hậu quả nghiêm trọng cho sự phát triển của Đất nước. Sự dấn thân của những cán bộ dũng cảm này có thể dẫn đến những hy sinh, mất mát trong hạnh phúc gia đình, công việc, kinh tế và đôi khi là chính mạng sống của mình… Họ đã âm thầm chịu đựng tất cả cho đến khi vạch mặt và đưa được bọn tham quan ra ánh sáng của công lý. Góp phần đưa đến một xã hội công bằng, văn minh và hạnh phúc.