Trailer phim

Trang Chủ

GIỚI THIỆU PHIM SUỐI NHẠC GIỮA ĐẠI NGÀN TÂY NGUYÊN

Tóm tắc nội dung phim: “ SUỐI NHẠC GIỮA ĐẠI NGÀN TÂY NGUYÊN”

          Kaly Trần, chàng trai Bana, quê hương Kontum .Ôm ấp ước mơ bảo tồn, gầy dựng và phát triển nền âm nhạc Tây nguyên nói chung và âm nhạc truyền thống người dân tộc Bana, nhiệt huyết và đam mê Kaly Trần từng bước sưu tầm, học hỏi , cải tiến nhiều loại Cồng, Chiên, đàn đá, đàn t’rưng…và còn các loại nhạc cụ  như đing but, ching gong, brõ ot, đinh klơk, ting ning, rong roih, hơ gơr…mà ngày nay ít người biết đến và chơi . Kaly Trần đã thành lập ban nhạc Kaly Band hoành tráng gần 100 nhạc công,vũ công, nhằm quảng bá, phổ quát đến cồng đồng, đặc biệt là giới trẻ thấy được bản sắc âm nhạc Tây nguyên vô cùng đa dạng và phong phú phải luôn vang lên trong buôn làng, vang xa, bay xa khắp mọi nơi.

" Tay Nguyên who breathes life into music"

Kaly Tran, a Bana man ,comes from Kontum. He embraces the dream of preserving, building and developing the music of the Central Highlands in general and the traditional music of the Bana people.With enthusiasm and passion ,Kaly Tran has gradually collected, learned and improved many types of Gong, Lithophone, t'rung ... and also other musical instruments such as Ding But, Ching  Gong, Bro Ot, Ding Klok, Ting Ning, Rong Roih, Ho Gor... that few people know and play today . Kaly Tran has founded the great Kaly Band with nearly 100 musicians and dancers  in order to promote it to the community, especially to young people who see that the musical identity of  the Central Highlands is extremely diverse and popular .It is always resounding in the villages  and echoing everywhere.