Dịch vụ cho thuê

Trang Chủ

THIẾT BỊ - DỊCH VỤ SẢN XUẤT TIỀN KỲ

Phim giải phóng cho thuê thiết bị sản xuất tiền kỳ bao gồm thiết bị cho thuê và các dịch vụ.

 

Với công nghệ liên tục tăng, chúng tôi có luôn có những thiết bị mới nhất cho sản xuất phim truyện, truyền hình, quảng cáo thương mại.

 

Đội ngũ chuyên gia thành thạo trong tất cả các khía cạnh trong sản xuất phim. Chúng tôi cung cấp các gói thiết bị và dịch vụ chuyên nghiệp, hiệu quả cao cho sản xuất phim truyện, truyền hình, quảng cáo thương mại.

 

Liên hệ với chúng tôi để lấy báo giá cạnh tranh cho dự án tiếp theo của bạn.

 

 

 

 

 

 

CÔ TY CỔ PHẦN PHIM GIẢI PHÓNG