Trailer phim

Trang Chủ

TRAILER PTL VÀNG TRONG ĐẤT

Bộ phimTL " Vàng Trong Đất" được Cục điện ảnh cấp phép ngày 09/06/2020.

Bộ phim nói về người nông dân vẫn còn thói quen đốt bỏ rơm rạ ngay trên đồng ruộng. Việc đốt đồng – từ lâu đã trở thành một văn hóa trong nông nghiệp của người dân.Người nông dân thường coi rơm rạ là phế phẩm nông nghiệp nên đem đốt bỏ sau vụ thu hoạch.

Hiện nay, Khoa học nông nghiệp đã chỉ ra, có nhiều cách sử dụng rơm rạ vô cùng hiệu quả. Người nông dân cần hiểu rõ giá trị của rơm cũng như cách xử lý rơm một cách hữu ích nhất. Việc xử lý rơm đúng cách ngoài góp phần bảo vệ môi trường, còn là nguồn lợi lớn cho nhà nông.