Trailer phim

Trang Chủ

TRAILER PHIM TL NGHỀ CÂU CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG

Bộ phim "Nghề Câu Cá Ngừ Đại Dương" được cấp phép ngày 09/06/2020.

Phú Yên là cái nôi hình thành nên nghề câu cá ng đại dương. Không chỉ mang li hiu qu kinh tế rt cao (chủ yếu xut khu) ngh này còn giúp ngư dân bám biển dài ngày ngư trường xa (trên dưới năm trăm hải lý), góp phn bo v ch quyn vùng bin ca T quc.

Tuy vậy, vic xây dng thương hiệu cá ng đại dương Việt Nam cn phi được các cp, các ngành có liên quan đặt ra cp bách. Trong đó bao gồm vic xây dng nhà máy chế biến thành phm cá ng đại dương trong nước, đổi mi đồng b công ngh đánh bắt, bo qun, hình thành nhng đội tàu có công sut ln nâng cao cht lượng sn phm cá ng đại dương mang thương hiệu Vit Nam xut khu ra th trường thế gii…