Trailer phim

Trang Chủ

TRAILER PHIM HH SOI GƯƠNG

Bộ phim HH "Soi Gương" được Cục điện ảnh cấp phép ngày 28/02/2020. Bộ phim là bài học cho mọi người nhìn thẳng vào những khiếm khuyết cuả mình để thay đổi cho tốt đẹp hơn.