Trailer phim

Trang Chủ

TRAILER PHIM HH CUỘC PHIÊU LƯU CỦA BÚT CHÌ

Bộ phim" Cuộc phiêu lưu của Bút Chì" được Cục điện ảnh cấp phép ngày 12/03/2021, bộ phim xoay quanh chuyến phiêu lưu của Bút Chì cùng những người bạn là Tẩy,Gôm,Kéo Thước, Compa... Tất cả đã cùng nhau ra khỏi chiếc bàn học hàng ngày, để tìm hiểu và khám phá thể giới bên ngoài. Trong chuyến phiêu lưu đó các bạn đã phải chiến đấu với chuột cống.Thông điệp của bộ phim là: Sự đoàn kết, tập hợp của nhiều nhân tố khác nhau sẽ tạo thành sức mạnh tổng hợp, từ đó có thể giải quyết được bất cứ khó khăn nào, đó là điều tiên quyết của thành công.