Trailer phim

Trang Chủ

TRAILER PHI TL LỚP MẪU GIÁO TÌNH THƯƠNG

Bộ phim " Lớp Mẫu Giáo Tình Thương" được cấp phép ngày 10/02 /2020, bộ phim kể về tấm lòng nhân ái và nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để duy trì lớp học của các cô giáo ở trường mẫu giáo Tân hà, thôi Suối Máu,xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.