tin tức sự kiện

Trang Chủ

Lãnh đạo và Công đoàn Công ty cổ phần Phim Giải Phóng tổ chức buổi lễ trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh

Lãnh đạo  và Công đoàn Công ty cổ phần Phim Giải Phóng tổ chức buổi lễ trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2017 - 2018 cho con em Công nhân - Viên chức - Lao động của công ty.  

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHIM GIẢI PHÓNG