tin tức sự kiện

Trang Chủ

Hình ảnh Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần Phim Giải Phóng cùng đoàn Lãnh đạo của Cục Điện ảnh

Hình ảnh Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần Phim Giải Phóng cùng đoàn Lãnh đạo của Cục Điện ảnh về nguồn tại Mộc Hóa, Long An. 
 

 

 
 
 
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHIM GIẢI PHÓNG