tin tức sự kiện

Trang Chủ

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN PHIM GIẢI PHÓNG NHIỆM KỲ 2023-2028

Ngày 25/4/2023, tại công ty cổ phần Phim Giải Phóng đã tổ chức thành công đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có Đ/c Trần Nhật Sinh - Chủ tịch Công đoàn khối Bộ VHTT-DL, các đồng chí trong Ban lãnh đạo và 45 đoàn viên công đoàn là công nhân viên chức và người lao động của công ty

 

Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028; Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2017 -2022.

 

Ảnh: Quang cảnh Đại hội

 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban lãnh đạo và Ban CHCĐ công ty CP Phim Giải Phóng rất khó khăn: chuyển đổi cơ cấu doanh nghiệp, dịch bệnh, biến động thị trường toàn cầu, thị hiếu người xem thay đổi lớn… Nhưng với quyết tâm cao Ban Lãnh đạo và Ban CHCĐ đã làm tốt những việc như: Đảm bảo phúc lợi người lao động, chương trình khuyến học cho con em người lao động, quà Trung thu, nghỉ hè dã ngoại 1/6 cũng như tổ chức nghỉ mát hằng năm cho toàn thể cán bộ công nhân viên. Bên cạnh đó tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo Công đoàn khối, Ban CHCĐ phối hợp cùng lãnh đạo đơn vị sẽ cố gắng hoàn thành phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới Đại hội đề ra

 

Đại hội cũng đã lựa chọn và bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở công ty CP Phim Giải Phóng nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 đồng chí: Nguyễn Ngọc Đăng Khôi, Đỗ Thị Thoan, Nguyễn Thị Anh Thi, Phạm Thị Quỳnh Hương, Đỗ Đại Tín. Đồng thời, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn viên chức gồm 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

 

Ảnh: BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

 

Kết thúc Hội nghị, 100% đoàn viên công đoàn thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung đã nêu trong Nghị quyết.Tin tưởng rằng với sự đoàn kết thống nhất, toàn thể đoàn viên công đoàn công ty sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung và chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHIM GIẢI PHÓNG