tin tức sự kiện

Trang Chủ

Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng nhận Cúp Vàng giải bóng đá

Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng nhận Cúp Vàng giải bóng đá phong trào tại hội thao công nhân, viên chức, lao động khối Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2018
 

 

 
 
 
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHIM GIẢI PHÓNG